Alle groepen

naar beneden vind u:  a)belastingvrij bezit    b) wanneer recht op zorgtoeslag ? 

Wat mag U  belastingvrij bezitten ?

SOORT EN PER PERSOON: jaar 2018
 

jaar 2019
  
Gewone spaarrekeningen  30.000   30.360  
Gewone spaarrekeningen per minderjarig kind           0            0  
Spaarloonrekeningen  17.025            0  
Maatschappelijke beleggingen en Durfkapitaal  57.845   58.540  
Ouderentoeslag (inkomensafhankelijk)             (max.)           0            -  
Heffingskorting                                                    (max.)    2.265     2.477  
Arbeidskorting                                                     (max.)    3.249     3.399  
Werkbonus   (60 t/m 63 jaar)                              (max.)    1.119            0  
Inkomensafhankelijke combinatiekorting          (max.)    2.801     2.835  
Ouderenkorting                                                    (max.)    1.418     1.596  
Vrijwilligersvergoeding    1.500     1.700  
Korting voor groene beleggingen    0,7%     0,7%  
Teruggave grens         14         15  
Eindheffing bij betalen inkomstenbelasting         46         46  
vrijstelling kamerverhuur    5.246     5.367  
Vrijstelling successierecht      
echtgenoot/echtgenote 643.194   650.913  
kinderen en kleinkinderen   20.371     20.616  
       
Vrijstelling schenkingsrecht      
kinderen     5.363      5.428  
kinderen eenmalig 18 t/m 39 jaar(aangifte doen !)   25.731    26.040  
kinderen 18 t/m 39jaar voor huis of studie(notariele akte !)   53.602    54.246  
overige     2.147      2.173  

Vanaf 1-1-2017 verhoogde vrijstelling
voor eigen woning, cq aflossing eigen woningschuld            100.800       102.010
min de eerder genoten extra vrijstellingen
onder voorwaarden

 
WANNEER HEB IK RECHT OP ZORGTOESLAG ?
JAAR INKOMEN
ALLEENSTAAND
INKOMEN
2 PERSONEN
STANDAARD
AAN TE VRAGEN
MET UITSTEL-
REGELING
 
VERMOGEN
KLEINER DAN
1PER.     2 PERS. 
2014 28.481 37.146 01-04-2014 01-04-2015 102.499      123.638
2015 26.316 32.653 01-04-2015 01-04-2016 103.423      124.753
2016 27.015 33.768 01-04-2016 01-04-2017 106.941      131.378
2017 27.857 35.116 01-04-2017 01-04-2018 107.752      132.752
2018 28.720 35.996 01-04-2018 01-04-2019 113.415      143.415
2019 29.562 37.885 01-04-2019 01-04-2020 114.776      145.136
           
 
SCHENK EN
ERFBELASTING 2019
Tariefgroep           1 Tariefgroep
        1A
Tariefgroep  2
  (partners en kinderen) (kleinkinderen) (overige verkrijgers)
               0  -  124.726          10%        18%        30%
   124.727  -   hoger          20%        36%        40%

BENT U LID VAN HET BESTUUR VAN EEN ANBI EN SBBI:
U kunt dan onder voorwaarde 50% energiebelasting terugkrijgen voor deze stichting.
Binnen 13 weken  het verzoek na de verbruiksperiode worden ingediend bij belastingdienst.
Per gebouw een apart verzoek indienen.