Alle groepen

naar beneden vind u:  a)belastingvrij bezit    b) wanneer recht op zorgtoeslag ? 

Wat mag U  belastingvrij bezitten ?

SOORT EN PER PERSOON: jaar 2021
 

jaar 2020
  
Gewone spaarrekeningen  50.000   30.846  
Gewone spaarrekeningen per minderjarig kind           0            0  
               0  
Maatschappelijke beleggingen en Durfkapitaal  60.429   59.477  
Ouderentoeslag (inkomensafhankelijk)             (max.)           -            -  
Heffingskorting                                                    (max.)    2.837     2.711  
Arbeidskorting                                                     (max.)    4.205     3.595  
                 
Inkomensafhankelijke combinatiekorting          (max.)    2.815     2.881  
Alleenstaande ouderkorting       443        436  
Vrijwilligersvergoeding    1.800     1.700  
Korting voor groene beleggingen    0,7%     0,7%  
Teruggave grens         15         15  
Eindheffing bij betalen inkomstenbelasting         48         47  
vrijstelling kamerverhuur    5.668     5.506  
Vrijstelling successierecht      
echtgenoot/echtgenote 671.910   661.328  
kinderen en kleinkinderen   21.282     20.946  
       
Vrijstelling schenkingsrecht      
kinderen     6.604      5.515  
kinderen eenmalig 18 t/m 39 jaar(aangifte doen !)   26.881    26.457  
kinderen 18 t/m 39jaar voor huis of studie(notariele akte !)   55.996    55.114  
overige     2.244      2.208  

Vanaf 1-1-2017 verhoogde vrijstelling
voor eigen woning, cq aflossing eigen woningschuld            105.302       103.643
min de eerder genoten extra vrijstellingen
onder voorwaarden

 
WANNEER HEB IK RECHT OP ZORGTOESLAG ?
JAAR INKOMEN
ALLEENSTAAND
INKOMEN
2 PERSONEN
STANDAARD
AAN TE VRAGEN
MET UITSTEL-
REGELING
 
VERMOGEN
KLEINER DAN
1PER.     2 PERS. 
2016 27.015 33.768 01-04-2016 01-04-2017 106.941      131.378
2017 27.857 35.116 01-04-2017 01-04-2018 107.752      132.752
2018 28.720 35.996 01-04-2018 01-04-2019 113.415      143.415
2019 29.562 37.885 01-04-2019 01-04-2020 114.776      145.136
2020 30.481 38.945 01-04-2020 01-04-2021 116.613      147.459
2021 31.138 39.979 01-04-2021 01-04-2022 118.480      149.820
           
           
WANNEER HEB IK RECHT OP HUURTOESLAG ?
2021 31340 62680 AFHANKELIJK VAN LEEFTIJD HUUR EN GEZIN
           
 
SCHENK EN
ERFBELASTING 2021
Tariefgroep           1 Tariefgroep
        1A
Tariefgroep  2
  (partners en kinderen) (kleinkinderen) (overige verkrijgers)
               0  -  128.751          10%        18%        30%
   128.751  -   hoger          20%        36%        40%

BENT U LID VAN HET BESTUUR VAN EEN ANBI EN SBBI:
U kunt dan onder voorwaarde 50% energiebelasting terugkrijgen voor deze stichting.
Binnen 13 weken  het verzoek na de verbruiksperiode worden ingediend bij belastingdienst.
Per gebouw een apart verzoek indienen.