DEZE BRIEF INLEVEREN

DIT IVM MET ONZE KLIENTENADMINISTRATIE

WILT U ONDERSTAANDE OOK INVULLEN(MAN+VROUW+KINDEREN)

NAAM GEBOORTEDATUM BEROEP SOORT SCHOOL WAAR
     
     
     
     
     
     
Huwelijksdatum invullen:
Samenwonend sinds datum invullen:
Heeft u een aangiftebiljet gehad JA / NEE (doorstrepen wat niet van toepassing is)
 
U KUNT DEZE GEGEVENS BIJ ONS INLEVEREN IN EEN PLASTIC

ZAK (GEEN GROTE ORDNERS, MAAR KLEINE MAPJES)

TIJDENS KANTOORUREN INLEVEREN:

MAANDAG T/M DONDERDAG 08.00 - 12.00 EN 13.00 – 17.00 UUR

VRIJDAGMORGEN TUSSEN 08.00 - 12.00 UUR

EVENTUELE VRAGEN KUNT U HIERONDER OPSCHRIJVEN:

 
 
 
 
 
 

z.o.z. WORD: B POSTEN INLEVEREN

 

 

 

ALGEMEEN: nota’s plus bankschriften ervan meebrengen:

Gegevens: In een plastic zak doen + ons nummer erop zetten

Nu inleveren wat je al hebt.De rest nazenden svp

Aangiftebiljet + Diskette Uw aangiftebiljet in blauwe enveloppe laten zitten

Diskette ook mee inleveren.Niets opzetten svp

Onderteken uw biljet man en vrouw

Als het klaar is U krijgt automatisch bericht. Niet bellen svp

Kan 1 tot 8 weken duren.

Kopie paspoort of ID Vorig jaar nieuw gehaald, dan een kopie voor ons
Belastingaanslagen Die u vorig jaar betaald heeft meegeven.

Die u pas ontvangen heeft thuis laten svp

INKOMSTEN:

Geniet u loon, uitkering, pensioen Alle jaarloonopgaven
Geniet u andere inkomsten Specificatie opbrengsten en kosten
Heeft u (bestel)auto van de zaak Cataloguswaarde + kopie kenteken deel 1 en over

welk tijdvak had u deze in gebruik

Heeft u aandelen,opties,obligaties Afschrift saldo 1 januari en 31 december
Heeft u nog vorderingen Zo ja, van wie en bedrag per 1 januari en 31 december
Heeft u een 2e woning WOZ opgave ter inzage (economisch plus 20%)
Alle soorten banken/tegoeden Saldo’s 1/1 en 31/12 ter inzage(compleet svp)

EIGEN WONING:

Eigen woning die u bewoont WOZ beschikking
  Bij bezwaar verminderingsbeschikking ter inzage
  Hypotheekoverzichten jaaropgaven+ alle schulden
  Rentebetalingen + bankbetalingen ter inzage
  Brief notaris, afsluitprovisie, hypotheekakte, taxatiekosten en kosten gemeentegarantie ter inzage

KOSTEN DIE U MAAKT:

Reiskosten woning-werk Openbaarvervoerverklaring (indien van toepassing)
  Fietsverklaring(indien van toepassing)
  Enkele reisafstand werk …….man ……vrouw
  Ontvangen reisvergoeding loonstrook erbij doen
Betaalt U alimentatie voor kinderen Betalingsbewijzen en brief kantonrechter
Betaalde U ziektekosten Aanvullingsfonds ziekenfonds,begrafenisverzekering,

brillen die u zelf moet betalen

Kosten wegens overlijden Uitvaart, bloemen, kerk, grafsteen, advertentie, etc.
Studeerkosten van U en Uw vrouw

(niet de kinderen)

Boeken, papier en pennen, schoolgelden, lesgelden en overige uitgaven en opgeven wat voor soort cursus .
Giften gegeven Kerk, politieke partijen,Pro-Deowerk, etc.

Aankruisen op bank of met gele streep

Kinderopvang Nota’s en betalingsbewijzen

HEEFT U LIJFRENTEN OF KAPITAALSVERZEKERINGEN ?

Lijfrentepremie betaald Polis en betalingsbewijs en of loonstrook
Kapitaalsverzekeringen Jaaropgave kapitaalsverzekeringen 1/1 en 31/12

(komen later, dus dan nadien bij ons afgeven)

ZEER OUDE BEJAARDEN:

Vorig jaar U persoonlijk bezocht: Dan komen wij ook dit jaar weer bij u langs.

Uw biljet wel door iemand bij ons laten afgeven.

Wij berekenen dan wel iets extra’s voor aan huis komen.

gegevens meebrengen