W E L K O M    O P  D E   S I T E  V A N:
   B O O T    BELASTINGADVISEURS BV
          FINANCIELE ADMINISTRATIES            BEDRIJFSADVISERING
          LOONADMINISTRATIES                       FINANCIELE PLANNING
          BELASTINGZAKEN                               MKB-ZZP-AGR-PARTICULIER 
   

 

 ETTENSEWEG 73 4891 XT     RIJSBERGEN  

          TELEFOON: 076 596 16 59

Gerard Boot en Liza van Sprundel waren de oprichters van dit kantoor vanaf 16 september 1968.
Liza is  op 22-10-2009  overleden.
Thans is dochter Claudia  geboren 7-10-1975 al vanaf 1 juli 1996
in de onderneming werkzaam......Dus al 25 jaren !!
Zij is reeds mede-eigenaar van het bedrijf.

                            WIJ HANTEREN REDELIJKE TARIEVEN  !           DE  BOOTJES VAREN IN 2021  AL 53 JAREN OP EIGEN KRACHT VERDER EN BLIJVEN DOORVAREN OP EIGEN KRACHT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     inschrijving bij kamer van koophandel: Breda dossiernummer:20120206

    Op verzoek kunt u een exemplaar van krijgen van onze leveringsvoorwarden.
    Ons kantoor heeft ook een klachtenregeling.

    Welke klant en welke opdracht het ook betreft, iedereen mag ervan verzekerd zijn dat wij ons ten volle inzetten om tot de financiëel meest aantrekkelijke oplossingen te komen.

    U wordt niet eindeloos doorverbonden. U communiceert steeds met één adviseur