In 2010 moet de nieuwe Wet schenk- en erfbelasting in werking treden, waarin onder meer tarieven zullen worden verlaagd en vrijstellingen worden verhoogd. Daartegenover staat wel dat ook constructies zullen worden bestreden.De tarieven voor partners en kinderen worden waarschijnlijk 10% over de eerste € 125.000 belaste verkrijging en 20% over het restant. Voor andere verkrijgers worden de tarieven 30% over de eerste € 125.000 belaste verkrijging en 40% over het restant. De partnervrijstelling in de successiebelasting wordt verhoogd naar € 600.000. Voor kinderen wordt de vrijstelling in de successiebelasting € 19.000 en de algemene vrijstelling voor de schenkingsbelasting € 5.000. De eenmalig verhoogde vrijstelling wordt dan € 24.000. Als u grote schenkingen binnen de familiesfeer wilt doen, lijkt het verstandig daarmee tot na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet schenk- en erfbelasting te wachten.


 

SCHENKEN OP PAIER AAN UW KINDEREN
per jaar
bij notaris per kind bij 4 kinderen
jaar schenking stand lening rente 6%
dit jaar 4556 4556 273,36 1093,44
2010 4556 9112 546,72 2186,88
2011 4556 13668 820,08 3280,32
2012 4556 18224 1093,44 4373,76
2013 4556 22780 1366,8 5467,2
2014 4556 27336 1640,16 6560,64
2015 4556 31892 1913,52 7654,08
2016 4556 36448 2186,88 8747,52
2017 4556 41004 2460,24 9840,96
41004 12301,2 49204,8
De rente is verplicht aan uw kind per jaar uit te betalen per bank
Ieder jaar de akte bij de notaris op laten maken kosten € 300,00  (opvragen bij notaris)
tarieven van schenkings/successierechten:
0 22763 5% stel woning 699000
22763 45519 8% gelden 1000
45519 91026 12% samen 700000
91026 182042 15%
182042 364073 19% bij 4 kinderen
364073 910163 23% per kind 175000
910163 hoger 27%
Bij een verkrijging later betaald men     175000 15%      is dan
41004
133996 15%      is dan
voordeel dus……..
af: kosten notaris 9 jaar x € 300,=
uiteindelijk voordeel
GELIJK SCHENKEN VAN UW WONING:
U kunt bepalen dat de woning niet in een gemeenschap van goederen zal vallen bij kinderen.
Bij echtscheiding schoonzonen/dochters geen rechten op woning.
U kunt verbinden het zogenoemde recht van terugkeer. Dus als kind eerder komt te overlijden
dan uzelf en die hebben geen kinderen gaat de woning weer terug naar uzelf.
Een schenking niet meer te worden verrekend met toekomstige erfdelen
Verkoop woning- kwijtschelding van de koopsom: direkt bij overdracht
gefaseerd ieder jaar tot 1e schijf
1e jaar schenkingsrecht gelijk
aan overdrachtsbelasting.
Via vruchtgebruik
Via huur en dan pas verkopen aan kind
Zowel huurrecht als een vruchtgebruikrecht heeft voor en nadelen.
Een testament kan men: aanvaarden
Beneficiair aanvaarden
Verwerpen
SOORTEN SCHENKINGEN:
zonder voorwaarden
met voorwaarden voorwaarde
tijdsbepaling opschortend
ontbinnend
onder last schenken
Herreoepen van een schenking