IN HET VERLEDEN ZIJN VELE PANDEN MET DEZE CONSTRUCTIE GEMAAKT.
SINDS DE NIEUWE WETSWIJZIGING IN 2001 IS DEZE  CONSTRUCTUE DRASTISCH AFGENOMEN.
PER 1-1-2010 WORDT DE WET WEDEROM TEN NADELE AANGEPAST !!!!!!!

Voorbeeld belastingheffing aangroei bloot eigendom

Stel vader heeft in 1985 het bloot eigendom van de woning verkocht aan zijn enige dochter voor €150.000.
De waarde van de woning was toen € 400.000 is nu € 800.000.
Berekening grondslag successiebelasting op grond van artikel 10 met toepassing resolutie
.
Verkrijging woning op grond van artikel 10 € 800.000
Op grond van resolutie uitgaan van .
.........................€  400.000
Af: door dochter opgeofferd bedrag .
....................... € (150.000)
Af: oprenting 6% enkelvoudig over 24 jaar .
.............€ (216.000)
Belast .
....................................................................€     34.000

Berekening grondslag erfbelasting vanaf 1 januari 2010 op grond van artikel 10 zonder toepassing resolutie:

Verkrijging woning op grond van artikel 10............ € 800.000
Af: door dochter opgeofferd bedrag
......................€ (150.000)
Af: oprenting 6% enkelvoudig over 24 jaar
............€. (216.000)
Belast
................................................................... € 434.000

In dit extreme voorbeeld is sprake van een verschil van maar liefst € 400.000,
 namelijk het verschil
tussen de waarde van de woning toen en de waarde van de woning nu. In de praktijk is er natuurlijk een veelheid aan situaties denkbaar.

Wij adviseren u te inventariseren in welke gevallen het bloot eigendom van een onroerende zaak aan de volgende generatie is overgedragen
en te berekenen hoe hoog de erfbelasting is, die is verschuldigd bij een onverhoopt overlijden van één van de (vrucht)gebruikers van de onroerende zaak.

Wellicht is het dan aantrekkelijker ook het vruchtgebruik te over te dragen.  ???????? en het huis terug te huren van het kind.
Uiteraard heeft dit dan ook gevolgen voor de inkomstenbelasting   !!!!!!

voor betrokken partijen en is er overdrachtsbelasting verschuldigd.

MEN MOET DE KOSTEN VAN  6%OVERDRACHTSBELASTING EN ADVISEURSKOSTEN EN NOTARISAKTE  BEKIJKEN TEN OPZICHTE VAN HET VOORDEEL.
ALLES HANGT AF VAN DE LEEFTIJDEN VAN OUDERS  EN HOOGTE VAN DE WAARDE VAN HET PAND.

Indien gewenst kunnen wij u hierbij van dienst zijn.
Mogelijk kunt u ook uw eigen notaris voor advies

WANNEER NAAR DE NOTARIS:
1. Wanneer er speciale constructies in uw testament staan.
2. Wanneer u een langstlevende testament heeft (wijzigen in 2traps ja of nee
3. Vruchtgebruik/blote eigendom(wanneer dit in uw akte staat.
4. Renteloze lening.Rentevoordeel wordt vanaf 1-1-2010 gezien als een schenking.Let op bij meerdere schenkingen dan
5. Schenken op papier. Rente verplicht 6% en jaarlijks per bank te voldoen.Goed middel om later de erfbelasting te voorkomen