TOEKOMSTVISIE NIEUWBOUW DANSGELEGENHEID:

Hier komen mededelingen op te staan, die naar buiten gebracht kunnen worden.

             Op dinsdag 12 juli  2011
overhandigen de wethouders
J. de Beer en W. van Hees de zojuist getekende overeenkomst voor de ontwikkeling van de waterman II te Rijsbergen met Boot. Deze is een van de grondeigenaren in het plangebied die participeert in het plan.
  Het stuk grond met geel aangekruist is eigendom van Boot. Hierp zal  een dansgelegenheid gebouwd worden.
Oktober 2015.
 Tweede deel van Waterman II wordt
aangelegd. Bomen worden  gerooid.
   
   

met alle parkeergelegenheid op eigen terrein en wij gaan veel zorg besteden aan de inrichting voor een gezellige sfeer tijdens het dansen

Voortgang van de nieuwbouw:
.............. ..............:aanleg weg
23-12-2015 .........:kadaster grens opgemeten.
12-01-2016..........: melding geluid  is nu akkoord.
2014--- 2015........:overleg over melding geluid

18 sept.2014........:bouwvergunning  en sloopvergunning verleend
2014.....................: tekeningen gemaakt
20-07-2011..........:overeenkomst ontwikkeling met gemeente